ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

1. A Szerződési  Feltételek alapfogalmai:

1.1 A Szolgáltató neve: Furfa Kft. 5081 Szajol Táncsics M. u. 33.  Adóigazgatási azonosítószám: 11270472-2-16, Bank számlaszám: 11616001-01641000-16000001, Cégjegyzék szám: 16-09-003106

1.2 A Vásárló: Aki a Webshop Szolgáltatást igénybe veszi, azaz a Webshop internetes felületén keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

1.3 A Szállító: A Szolgáltató által megbízott Magyar Posta.

1.4 A Szolgáltató: Furfa Kft., aki a www.artjewel.hu webáruházat üzemelteti és ezen keresztül kereskedelmi tevékenységet folytat.

2. Webshop Szerződési Feltételek célja, közzététele és hatálya:

A szolgáltató/ Furfa Kft. az ÁSZF-et -jogszabályi kötelezettségén túl- azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Webshop Szolgáltatással, és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Webshop Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

Az ÁSZF a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató Webshop tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

2.1 Az ÁSZF közzététele:

Az ÁSZF-et a Szolgáltató a Webshop honlapján hozza nyilvánosságra és annak esetleges módosítását is ott teszi közzé, amivel tájékoztatja a webshop vásárlóit, látogatóit.

A Szolgálató. fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A módosítások a közzétételkor lépnek hatályba. Az ÁSZF a Vásárló által történő elfogadása a Webshop-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele.

2.2 Az ÁSZF hatálya:

Az ÁSZF akkor hatályosul a Vásárlóra vonatkozóan amikor a Vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

 

3. A Webshop-szolgáltatás:

A Szolgáltató a Vásárló részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a Webshop-szolgáltatást:

3.1 A Webshop-szolgáltatás területi hatálya:

A Webshop-szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (INTERNET) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A Szolgáltató azonban kizárólag a Magyar Köztársaság területére címzett megrendeléseket fogad el.

4. A Webshop Szerződés Létrejötte és módosítása:

4.1 Általános jellemzők: A Szerződés a Szolgáltató Internetes felületén történő megrendeléssel, illetve jelen Szerződési Feltételek elfogadásával jön létre. A Webshopban való vásárlás feltétele a szállítási adatok és elérhetőségek megadása.  A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a Vásárló a Megrendelést végső formájában jóváhagyja. Az Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a megrendelő adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

4.2 Megrendelés módosítása, törlése:

A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását a Vásárló a Webshop Kapcsolat menüpontjában megadott elektronikus levelezési címen teheti meg. A megrendelés visszavonása csak a postázás, illetve a futárszolgálat részére történő átadás előtt lehetséges.

Az áruról és annak becsomagolásáról felvétel készül. A Szállító felelősséget vállal az áru sértelen szállítására és átadására.

4.3 Fizetési feltételek:

A Vásárló a vásárolt áruk és szolgáltatások ellenértékét előreutalással a Szolgáltató. számlaszámára, vagy a Szállítónál az áruk átvételénél készpénzben teljesíti utánvéttel. A Szállító a készpénz átvételéről számlát ad. Az Szolgáltató. részteljesítést nem vállal, a Szállító részteljesítést nem fogadhat el.  A Vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja.

4.4 Szállítási feltételek:

20.000 Ft feletti vásárlás esetén ingyenes, minden egyéb esetben az aktuális díjszabás a mérvadó, amely a Webshop Fizetés&Szállítás menüpontjában megtalálható.

4.5 Szállítási módok:

A Magyar Posta, mint futárszolgálat: Az összeget a Vásárló az átadó futárnak fizeti, mely együttesen tartalmazza az áru(k) ellenértékét és a szállítási költségeket.  Szállítási határidő 5 munkanap, amennyiben a megrendelt áru a Szolgáltató raktárában rendelkezésre áll. Ellenkező esetben a beszerzéstől számított 5 munkanap.

Előreutalás esetén -amely tartalmazza a szállítás díját is- a Vevő a szállítónak nem fizet.

Ha a Szolgáltató a megrendelést a fentiek szerinti határidőn belül nem tudja teljesíteni, telefonon (e-mailen) egyezteti a megrendelővel a szállítási határidőt.

4.6 Sikertelen kézbesítés:

A Szállító három alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Ezután a megrendelést a Szolgáltató. érvénytelennek nyilvánítja és törli.

 

5. A Vásárló jogai és kötelezettségei:

A Vásárlónak 8 napig jogában áll a megrendelt terméket a Szolgáltató részére hiánytalanul  és sértetlen állapotban visszaküldeni. A 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet -Távollévők között kötött szerződésekről- értelmében a visszaküldés költségei a Vásárlót terhelik. A vitás esetek elkerülése végett a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról a Szolgáltató videofelvételt készít. A Szolgáltató köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számítva 30 napon belül visszajuttatni a vásárlónak. Az elállásra nyitva álló 8 napos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a vásárló a csomagot átvette.

 

6. Adatvédelem, adatbiztonság

6.1 Adatvédelmi  Nyilatkozat:  A megrendeléshez szükséges adatfelvétel során a Szolgáltató a következő adatokat rögzíti a Vásárlókról: A Vásárló azonosításához szükséges adatokat: - Név/Cégnév

-Cégjegyzék szám

- A Cég kapcsolattartójának neve - Szállítási cím - Elektronikus levelezési cím - Elérhetőségi telefonszáma Választhatóan megadható adatokat: - Egyéb közlendő - Számlázási név - Számlázási cím.

A megrendelések kiszállítása érdekében a Szolgáltató a következő adatokat bocsátja a Szállító, illetve a Szállító Megbízottja rendelkezésére:

- Megrendelő neve

- A teljes Szállítási cím

- Egyéb közlendő (ha az lehetséges átvételi időpontokra vonatkozik)

- A megrendelés összege szállítási díjjal együtt (utánvétes megrendelés esetén)

- Megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége.

A Szállító, illetve Megbízottja, továbbá a Szolgáltató. ezeket az adatokat szigorúan bizalmasan, az adatvédelmi törvénynek és egyéb vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli.

6.2 Személyes adatok módosítása

Megadott személyes adatait a Vásárló a Webshopban bármikor megváltoztathatja, illetve törölheti.